PALVELUT

PSYKOTERAPIA


Psykoterapiasta voit saada tukea toipua mm. masentuneisuudesta, uupumuksesta, ahdistuneisuudesta, paniikkioireista, akuutista kriisistä tai traumaperäisesestä stressihäiriöstä.

Traumapsykoterapia on kehitetty tukemaan traumaattisten tapahtumien käsittelyä ja traumaperäisten häiriöiden hoitoa. Traumapsykoterapia on itegratiivinen psykoterapiamuoto, joka pohjautuu perinteisiin psykoterapiamuotoihin sekä lisäksi evoluutioteoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan, uusiin neurotieteisiin ja kehonhoitomalleihin. Tätä kautta se soveltuu hyvin myös muiden psyykkisten ongelmien hoitoon.

Voit saada apua:

  • Vakautumiseen; omien olotilojen säätelykeinoja
  • Haitallisten toimintamallien ja uskomusten tutkimiseen ja muuttamiseen
  • Nykypäivää haittaavien menneisyyden kokemusten käsittelyyn
  • Omien resurssien löytämiseen ja vahvistamiseen


Kehon ja mielen kuuntelua

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa myös ilman traumataustaa oleville asiakkaille. Pyrimme yhdessä löytämään kokonaisvaltaisemman, tasapainoisemman ja onnellisemman tavan kokea itsesi ja muut. Työskentelyssä hyödynnetään erilaisia kehollisia lähestymistapoja mielen tutkimiseen.

Terapiaa tukevat lisäpalvelut

  • Emdr-terapia, vain osana pidempää terapiajaksoa
  • Taskuterapeutti

Kelakorvattavuus, jos asiakkaalla päätös Kelan kustantamasta kuntoutuspsykoterapiasta. 

Tästä pääset traumapsykoterapian esittelyyn.

TYÖNOHJAUS JA KOULUTUSTarjoan työnohjausta sosiaali ja terveysalan ammatilaisille eristyisesti asiakkaiden psyykkisen työ- ja toimintakyvyn haasteissa. Osaamisalaani ovat erityisesti lapsuusaikaisen traumatisoitumisen ja siitä syntyneiden oireiden hoito. Pitkä kokemukseni nuorten aikuisten kanssa työskentelystä sopii erityisesti nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Esimieskokemukseni mahdollistaa myös esimiestyön työnohjauksen erityisesti työhyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta.


Tarjoan myös koulutusta lapsuusaikaisen pitkäaikaisen traumatisoitumisen vaikutuksista ihmisen nykypäivän toimijuuteen. Traumatisoituminen voi näyttäyä ammattilaisille hyvin erilaisina oirekuvina. Tavoitteena on traumainformoidut ammattilaiset sekä työyhteisöt. Koulutuksia on mahdollista räätälöidä työyhteisöille sopiviksi.