PALVELUT

TRAUMAPSYKOTERAPIA KOULUTUSASIAKKAILLE


Psykoterapiasta voit saada tukea toipua mm. masentuneisuudesta, uupumuksesta, ahdistuneisuudesta, paniikkioireista, akuutista kriisistä tai traumaperäisesestä stressihäiriöstä.

Traumapsykoterapia on kehitetty tukemaan traumaattisten tapahtumien käsittelyä ja traumaperäisten häiriöiden hoitoa. Traumapsykoterapia on itegratiivinen psykoterapiamuoto, joka pohjautuu perinteisiin psykoterapiamuotoihin sekä lisäksi evoluutioteoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan, uusiin neurotieteisiin ja kehonhoitomalleihin. Tätä kautta se soveltuu hyvin myös muiden psyykkisten ongelmien hoitoon.

Voit saada apua:

 • Vakautumiseen; omien olotilojen säätelykeinoja
 • Haitallisten toimintamallien ja uskomusten tutkimiseen ja muuttamiseen
 • Nykypäivää haittaavien menneisyyden kokemusten käsittelyyn
 • Omien resurssien löytämiseen ja vahvistamiseen

Kehon ja mielen kuuntelua

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa myös ilman traumataustaa oleville asiakkaille. Pyrimme yhdessä löytämään kokonaisvaltaisemman, tasapainoisemman ja onnellisemman tavan kokea itsesi ja muut. Työskentelyssä hyödynnetään erilaisia kehollisia lähestymistapoja mielen tutkimiseen.

Terapiaa tukevat lisäpalvelut

 • EMDR-terapia
 • Vakauttamisjakso
 • Taskuterapeutti

Katso lisäpalvelut tästä

Koulutusasiakkuus

Koulutusasiakkuus tarkoittaa, että tapaamiset toteutuvat osana Oulun yliopiston traumapsykoterapiaopintojani ja työtäni ohjaavat tiivisti vaativan erityistason,sekä kouluttajatason psykoterapeutit.

Kelakorvattavuus mahdollistuu kesällä 2023. 

Tästä pääset pääkouluttajani traumapsykoterapian esittelyyn.

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖPALVELU


Tarjoan Porvoon kaupungin ostopalveluna jälkihuollossa oleville täysi-ikäisille asiakkaille ammatillisia tukihenkilöpaveluja.

Ammatillisen tukihenkilö voi tarjota sinulle tukea itsenäistymisen eri alueille. Tavoitteet voit määritellä yhdessä Porvoon kaupungin sosiaaliohjaajasi ja tukihenkilösi kanssani. Lataa esite alta.

Palvelu voi sisältää esim:

 • Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, esim. arjen sujumiseen ja itsenäisen elämän taitoihin, yhteiskunnan palvelujeen käyttöön tukemista
 • Apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun
 • Apua asunnon hankkimiseksi
 • Tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen
 • Tukea työllistymiseen
 • Tukea harrastuksiin osallistumiseen
 • Virkistysmahdollisuuksiin tutustuminen
 • Tukea osallistua ja motivoitua omaan terveydenhoitoon
 • Ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön
Lähde mukaillen THL


Tästä pääset Porvoon kaupungin jälkihuollon sivuille.

Palvelun ostaja: