Terapiaa tukevat lisäpalvelut

EMDR-terapia

Kärsitkö traumaattisen tapahtuman jälkeisistä oireista; mieleesi valtaavista mielikuvista tapahtuneesta, säpsähtelystä, univaikeuksista tai itseesi kohdistuvista negatiivista ajatuksista suhteessa tapahtumaan? EMDR terapiasta saattaa olla sinulle hyötyä.

Perusajatuksena on, että EMDR nopeuttaa haitallisten muistojen käsittelyä. EMDR liittyy samaan mekanismiin, jolla psyykkinen trauma syntyy. Traumaattisen tapahtuman aikana ihmisen tietojen käsittely ei toimi normaalisti, vaan aivojen oma tiedonkäsittelyjärjestelmä joutuu epätasapainoon, ikään kuin oikosulkuun. EMDR-hoidon avulla jumiutunut muistiaines alkaa prosessoitua uudelleen jolloin muiston käsittely helpottuu, ja normaali, luonnollinen tapa käsitellä muistoa aktivoituu. EMDR mukaileekin automaattista ja luonnollista tapaa käsitellä elämystodellisuuteen liittyviä muistoja. (Vertaa REM-uni, REM rapid eye movements, nopeiden silmänliikkeiden univaihe, jonka aikana silmät liikkuvat nopeasti puolelta toiselle). EMDR-hoidon tärkeimpänä päämääränä on vapauttaa asiakas menneisyyden haitallisista muistoista siten, että hän saa takaisin kyvyn tehdä positiivisia ja joustavia valintoja nykyisyydessä. (lähde: EMDR yhdistyksen verkkosivut 2021)

Voit katsoa videon EMDR työskentelyn perusteista tästä linkistä.

Minulla on EMDR 2-tason koulutus. EMDR:n soveltuvuutta arvioidaan erikseen terapian aikana. EMDR:ää voidaan hyödyntää osana pidempää terapiasuhdetta.

Jos kiinnostuit, voit olla yhteydessä minuun ja kerron lisää menetelmästä.

Taskuterapeutti

Taskuterapeutti on kännykkään ladattava sovellus, joka tukee asiakkaan terapiaprosessia osana hoitosuhdetta.

 Taskuterapeutti on kehitetty tukemaan ensisijaisesti traumaterapeuttista työskentelyä, mutta se soveltuu hyvin kaikkeen vireystilan ja tunteiden säätelyyn liittyvään psykoterapeuttiseen työskentelyyn.

Taskuterapeutti auttaa oppimaan vireystilan säätelykeinoja. Traumaoireisiin (dissosiatiiviset oireet) liittyy usein autonomisen hermoston toiminnasta johtuvat vireystilan säätelyn ongelmat, mikä tarkoittaa hallitsematonta yli- tai alivireystilaan joutumista. Traumatisoitumisesta johtuen voi oman vireystilan ja voimakkaiden tunteiden säätely olla ajoittain hyvinkin haastavaa.

Traumapsykoterapiassa yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin oppia tiedostamaan ja tunnistamaan vireystilassa tapahtuvia muutoksia sekä löytämään sopivia keinoja ja harjoituksia vireystilan säätelyn tueksi. Kliininen kokemus on osoittanut, että itsesäätelytaitojen kehittyminen vaatii systemaattista harjoittelua.

Taskuterapeutin avulla terapeutti rohkaisee asiakasta harjoittelemaan autonomisen hermoston säätelyä Taskuterapeutin harjoitusten avulla myös terapian ulkopuolisena aikana. Taskuterapeutti tarjoaa toimivia harjoituksia asiakkaalle helposti tavoitettavassa muodossa ja suositeltavat harjoitukset on mahdollista räätälöidä asiakkaan terapiaprosessin edetessä. Taskuterapeutti-sovellus ohjaa myös asiakasta tunnistamaan traumaoireita laukaisevia tekijöitä sekä löytämään niissä tilanteissa sopivia säätelykeinoja. (lähde: Taskuterapeutti.fi )

Tutustu Taskuterapeuttiin tästä

Voit halutessasi yhdistää taskuterapeutin mihin tahansa terapiajaksoosi lisämaksusta. Taskuterapeutin saat terapeuttisi kautta ja se laskutetaan kk-laskutuksella. Voit keskeyttää palvelun milloin tahansa.


Hinta:15€/kk